Εξειδικευμένη Αναζήτηση


Πρώιμη έναντι όψιμης απολίνωσης ομφαλίου λώρου κατά τη γέννηση

Φωτεινόπουλος Π., Δασκαλάκης Γ.
  1. Α` Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

  Τόμος 11         Τεύχος 3         Σελίδες 85-90         PDF

Επίδραση της περιγεννητικής υποξίας στα ντοπαμινεργικά συστήματα του ανθρωπίνου εγκεφάλου: συμβολή στην αιτιοπαθογένεια ψυχιατρικών νοσημάτων

Παναγιωτακοπούλου Μαρία1,2, Παγίδα Μαριάννα1,2, Κωνσταντινίδου Αναστασία3
  1. Α’ Ψυχιατρική Κλινική
  2. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
  3. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Τόμος 11         Τεύχος 3         Σελίδες 77-84         PDF

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας Ελεύθερες Ανακοινώσεις


  Τόμος 11         Τεύχος 1         Σελίδες 1-40         PDF

Επίκαιρα Θέματα Ηπατίτιδα C.

Χ. Κώσταλος
  1. Αμισθος Επίκουρος Καθηγητής,Διευθυντής Νεογνολογικού Τμήματος ΠΓ Νοσοκομείου Αλεξάνδρα

  Τόμος 2         Τεύχος 2         Σελίδες 185-186         PDF

Ίκτερος στο πρόωρο νεογνό. Σύγχρονη προσέγγιση

Δέσποινα Μπριάνα, Νικολέττα Ιακωβίδου, Αριάδνη Μαλαμίτση-Πούχνερ
  1. Νεογνικό Τμήμα, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

  Τόμος 2         Τεύχος 2         Σελίδες 187-194         PDF