Τόμος 7 – Τεύχος 2


Συχνότητα:
4 Εκδόσεις

Σελίδες:
28 (41-68)

Άλλα τεύχη στον ίδιο τόμο:
Τεύχος 1, Τεύχος 3, Τεύχος 4

Περιεχόμενα

Έκβαση νεογνών από δίδυμες / πολύδυμες κυήσεις

Ανδρονίκου Σ., Γιάπρος Β.
Νεογνολογική Κλινική, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Τόμος 7         Τεύχος 2         Σελίδες 41-48         PDF

Κωνοειδής εκτομή τραχήλου μήτρας και κίνδυνος πρόωρου τοκετού: συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Παπουτσής Δ.1, Ροδολάκης Α.1, Μεσογίτης Σ.1, Αντσακλής Ά.1
  1. Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

  Τόμος 7         Τεύχος 2         Σελίδες 49-57         PDF

Μελέτη της πλακουντιακής έκφρασης των ρυθμιστικών γονιδίων καταστάσεων υποξίας (HIF-1a, HIF2a, HIF-b & PHD-3) σε κυήσεις με ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης

Γκούρβας Β.1, Δάλπα Ε.1, Σουλιτζής Ν.1, Κουτρουλάκης Δ.2, Κούκουρα Ο.2, Κωνσταντινίδου Α.3, Σπαντίδος Δ.Α.1, Σηφάκης Σ.2
  1. Εργαστήριο Ιολογίας Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο
  2. Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο
  3. Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα

  Τόμος 7         Τεύχος 2         Σελίδες 59-64         PDF

Εκστροφή μήτρας στη διάρκεια καισαρικής τομής. Περιγραφή περίπτωσης

Ιωάννης Κ. Θανασάς, Μαρία Μπουρσιάνη, Γεώργιος Κώρης
Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

  Τόμος 7         Τεύχος 2         Σελίδες 65-68         PDF