Τόμος 1 – Τεύχος 4


Συχνότητα:
3 Εκδόσεις

Σελίδες:
55 (215-269)

Άλλα τεύχη στον ίδιο τόμο:
Τεύχος 1, Τεύχος 2-3

Περιεχόμενα

Σύγχρονες απόψεις στη διαχείριση της κύησης με υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου

Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., Λόγης Κ., Σαλαμαλέκης Ε.


  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 215-223         PDF

Το νεογνό με ενδομήτρια αναστολή της αύξησης

Λιόσης Γ., Δασκαλάκη Α., Μέξη Π., Νύκταρη Γ.


  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 225-238         PDF

Η εμβυϊκή προέλευση των νοσημάτων της ενήλικου ζωής

Δασκαλάκη Α., Νύκταρη Γ., Μέξη Π., Λιόσης Γ.


  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 239-250         PDF

Σωματική και νευροαναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών με ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης

Νύκταρη Γ., Μέξη-Μπουρνά Π., Λιόσης Γ., Δασκαλάκη Α.


  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 251-260         PDF

Διατροφικές ανάγκες χαμηλού για την ηλικία κύησης βάρους γέννησης νεογνών

Μέξη-Μπουρνά Π., Λιόσης Γ., Δασκαλάκη Α., Νύκταρη Γ.


  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 261-269         PDF