Τόμος 2 – Τεύχος 4


Συχνότητα:
3 Εκδόσεις

Σελίδες:
44 (333-376)

Άλλα τεύχη στον ίδιο τόμο:
Τεύχος 2, Τεύχος 3

Περιεχόμενα

Καθ' έξιν Αποβολές και Λοιμώξεις

Βλησμάς Αντώνιος, Δρακάκης Πέτρος, Αντσακλής Αριστείδης
Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ“

  Τόμος 2         Τεύχος 4         Σελίδες 333-340         PDF

Πηκτικός Μηχανισμός στην Εμβρυϊκή Ζωή

Γεώργιος Μητσιάκος, Παντελής Ε. Μακρής
Β’ Νεογνολογική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

  Τόμος 2         Τεύχος 4         Σελίδες 341-348         PDF

Η Περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια

Χρ. Τζουμάκα-Μπακούλα, Β. Λεκέα, Γ. Καββαδίας, Α. Μακρής, Π. Κουτσοβίτης, Ν. Ματσανιώτης
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

  Τόμος 2         Τεύχος 4         Σελίδες 349-356         PDF

Η συμβολή του προγεννητικού ελέγχου στη διάγνωση και αντιμετώπιση συγγενών συμπαγών κοιλιακών όγκων των νεογνών

Κωνσταντίνος Φαρμάκης1, Απόστολος Αθανασιάδης3, Πάρις Πολυχρόνου3, Μαρία Κοκκόλη1, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1, Δημήτρης Κολιούσκας2, Ιωάννης Μπόντης3
  1. Α' Κλινική Χειρουργικής Παίδων Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης
  2. Παιδοογκολογική Κλινική Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
  3. Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

  Τόμος 2         Τεύχος 4         Σελίδες 357-364         PDF

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Τόμος 2         Τεύχος 4         Σελίδες 365-376         PDF